ภาพประช
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต         Update 26 กุมภาพันธ์   2558
ประวัติโรงเรียน   ข้อมูลพื้นฐาน  บุคลากรทั้งหมด  ทำเนียบผู้บริหาร   โลโก้และเพลง รร.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  ติดต่อโรงเรียน
             
   


นางฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นิสิตฝึกสอน
ภาค 1-2557
(คลิกดูภาพ)


ทำเนียบรุ่น ย้อนหลัง.....ดูได้แล้วที่ซ้ายมือ ด้านล่าง (พื้นสีเหลือง)

    
 ค่ายครอบครัวอังกฤษ Family English Camp 2558
ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
             (คลิกดูรูปทั้งหมด)

                                           ประกาศ  
                   รับนักเรียนเขัาเรียน ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้
                           ระดับอนุบาล 1  รับสมัคร 27 ก.พ. - 3 มีนาคม 2558
                           ระดับชั้น ป.1     รับสมัคร 6 - 12 มีนาคม 2558

                        สอบถามรายละเอียดที่สำนักงานโรงเรียน โทร. 02 261 1913นิสิตฝึกสอน
ภาค 2- 2557 (คลิกดูภาพ)


            ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

         ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
         ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
         ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558


     โรงเรียนเริ่มรับสมัคร อนุบาล - ป.1 แล้ว
             (ดูประกาศด้านขวามือ......)

     
     26 ก.พ. 2558    สอบวัดคุณภาพการศึกษา ป.3 และ ป.5
  27 ก.พ. 2558    สอบคิดวิเคราะห์ ป.1 - 6
  27 ก.พ. 2558    ปิดกล่องชอล์ค ส่งนิสิตฝึกสอน

  2 - 3 มี.ค. 58    สอบภาคปลาย ป.6 
       5 มี.ค. 58    สอบ EP ป.6
  5 - 6 มี.ค. 58    สอบภาคปลาย อนุบาล-ป.5
       9 มี.ค. 58    สอบ EP ป.1 - 5
       11 มี.ค. 58  สอบ EP ข้อสอบสำนักการศึกษา ป.1-6

  อ. 17 มี.ค. 58  งานบัณฑิตน้อย อนุบาล + ปัจฉิมนิเทศ ป.6
  อ. 31 มี.ค. 58  งานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา

                                              แนะแนวศึกษาต่อ ม.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 (คลิก)   
    ค่ายพักแรม ครอบครัวอังกฤษ Family English Camp ( EP.)ที่ จ.สระบุรี (คลิก)
      กีฬาสี + วันเด็ก 2558 (คลิก)
     ทำบุญตักบาตารับขวัญปีใหม่ 2558 (คลิก)
     วันพ่อแห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
      พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ (คลิกชมภาพ)
     ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 23 พ.ย. 2557 (คลิกชมภาพ)
     ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ป.5 - 6 ณ จ.สระบุรี (คลิกชมภาพ)
      ต้อนรับ ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2557 (คลิกชมภาพ)
      พิธีแสดงมุทิตาจิต ผอ. และครูเกษียณอายุราชการ 2557 (คลิกชมภาพ)
     รับรางวัล การเขียนเรียงความ จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย (คลิกชมภาพ)
     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
      ร่วมกิจกรรม 100 ล้านความดี 103 ปี ลูกเสือไทย (คลิกชมภาพ)
       กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน (คลิกชมภาพ)
       พิธีปรีดา-อาลัย นักเรียนชั้น ป.6 31 มีนาคม 2557 (คลิกชมภาพ)
       พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 (คลิกชมภาพ)
       ค่ายอนุบาล " สายสัมพันธ์วันปฐมวัย"  (คลิกดูภาพ)
       พิธีมอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูุดี (คลิดดูภาพ)
       รับรางวัล BMA TOP TALENT  (คลิกดูภาพ)
       พิธีทำบุญใส่บาตรรับปีใหม่ 2557 กีฬาสี - วันเด็ก (คลิกดูภาพ)
       ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี"ณ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น"  อ.ปากช่อง
             จ.นครราชสีมา
 13 - 15 พฤศจิกายน 2556
(คลิก ดูภาพ)

       ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 2 พ.ย. 2556   (คลิกดูภาพ)

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2556 (คลิกดูภาพ)
       ทัศนศึกษา ป..3 - ป.6ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 ก.ค.2556(คลิก ชมภาพ)
       ทัศนศึกษา อนุบาล - ป.2ณ ซาฟารีเวิลด์ 31 ก.ค.2556 (คลิก ชมภาพ)

       คุณสุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี จากร้านภัค เบเกอร์รี่ สุขุมวิท 31 กทม.
             สาธิต - สอนการทำอาหารให้แก่นักเีรียน    
(คลิกดูภาพ)

       พิธีแสดงมุทิตาจิต ครู เกษียณอายุราชการ    (คลิกดูภาพ)
    


ทำเนียบรุ่นปีต่าง ๆ ดูได้ที่นี่ จ๊ะ....!!!!

(จะทะยอย ลงย้อนหลังไปเรื่อย ๆ เท่าที่หาได้)
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 14 (พ.ศ.2535) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 19 (พ.ศ.2540) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 20 (พ.ศ.2541)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 21 (พ.ศ.2542)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 22 (พ.ศ.2543)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 23 (พ.ศ.2544)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 24 (พ.ศ.2545) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 25 (พ.ศ.2546) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 26 (พ.ศ.2547) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 27 (พ.ศ.2548) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 28 (พ.ศ.2549) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 29 (พ.ศ.2550) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 30 (พ.ศ.2551) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 31 (พ.ศ.2552) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 32 (พ.ศ.2553) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 33 (พ.ศ.2554) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 34 (พ.ศ.2555) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 35 (พ.ศ.2556) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 36 (พ.ศ.2557) รอ

ครูเดชา 083 981 9793 ผู้ดำเนินการ รวมรวม


 ค้นหาข้อมูล

Google.co.th

อ่านหนังสือพิมพ ์   (คลิก)


    เว็บไซต์โรงเรียน
         สังกัดกรุงเทพมหานคร
     


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"ความรู้ คู่้คุณธรรม นำสู่อนาคต"

คำขวัญวันครูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "


เว็บไซต์โรงเรียน ในเขตวัฒนา
โรงเรียนวัดธาตุทอง
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
โรงเรีนนสุเหร่าบางมะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
โรงเรียนแจ่มจันทร์
โรงเรียนวัดภาษี

           
                     
เว็บไซต์โรงเรียนสวัสดีวิทยา สื่อกลางระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webmaster   :   Dacha    Narkvichit           Tel 0839819793        Tel and Fax : 02-2611913               e-mail : dn_ake@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------