Welcome to Sawaddeewittaya School Website
ประวัติโรงเรียน   ข้อมูลพื้นฐาน  บุคลากรทั้งหมด  ทำเนียบผู้บริหาร   โลโก้และเพลง รร.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  ติดต่อโรงเรียน


   
     
 

กิจกรรมประจำวัน โรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


            ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     
     4 ก.ค..57  ทัศนศึกษาโลกกว้าง
                     อนุบาลไปซาฟารีเวิร์ล
                     ป.2 ไปสวนสัุตว์ดุสิต
     8 ก.ค..57  ป.3 - ป.6 ไปพิพิธภัณฑ์วิทย์ ปทุมธานี
     9 ก.ค.57  พิธีหล่อเทียนพรรษา
   10 ก.ค.57   ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดภาษี
   10 ก.ค.57   รับการประิเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   15 ก.ค. 57  รับการประเมิน SMART School
   16-22 ก.ค.57   ป.3 - 4 เริ่มว่ายน้ำ ภาคเช้า (5 ครั้ง)
                         ป.5 - 6 เริ่มว่ายน้ำ ภาคบ่าย ( 5 ครั้ง)

     ขอต้อนรับ คุณครูคนใหม่ 3 ท่าน คลิกดูภาพ

 

     

      ร่วมกิจกรรม 100 ล้านความดี 103 ปี ลูกเสือไทย (คลิกชมภาพ)
       กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน (คลิกชมภาพ)
       พิธีปรีดา-อาลัย นักเรียนชั้น ป.6 31 มีนาคม 2557 (คลิกชมภาพ)
       พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 (คลิกภูภาพ)
       ค่ายอนุบาล " สายสัมพันธ์วันปฐมวัย"  (คลิกดูภาพ)
       พิธีมอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูุดี (คลิดดูภาพ)
       รับรางวัล BMA TOP TALENT  (คลิกดูภาพ)
       พิธีทำบุญใส่บาตรรับปีใหม่ 2557 กีฬาสี - วันเด็ก (คลิกดูภาพ)
       ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี"ณ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น"  อ.ปากช่อง
             จ.นครราชสีมา
 13 - 15 พฤศจิกายน 2556
(คลิก ดูภาพ)

       ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 2 พ.ย. 2556   (คลิกดูภาพ)

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2556 (คลิกดูภาพ)
       ทัศนศึกษา ป..3 - ป.6ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 ก.ค.2556(คลิก ชมภาพ)
       ทัศนศึกษา อนุบาล - ป.2ณ ซาฟารีเวิลด์ 31 ก.ค.2556 (คลิก ชมภาพ)

       คุณสุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี จากร้านภัค เบเกอร์รี่ สุขุมวิท 31 กทม.
             สาธิต - สอนการทำอาหารให้แก่นักเีรียน    
(คลิกดูภาพ)

       พิธีแสดงมุทิตาจิต ครู เกษียณอายุราชการ    (คลิกดูภาพ)
   
นางสาวกาญจนพันธ์   อักษรสิทธิ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(คลิกดูภาพ)
นิสิตฝึกสอน เรียนที่ 1-2557ค้นหาข้อมูล

Google.co.th

อ่านหนังสือพิมพ ์   (คลิก)


    เว็บไซต์โรงเรียน
         สังกัดกรุงเทพมหานคร
 


เว็บไซต์โรงเรียน ในเขตวัฒนา
โรงเรียนวัดธาตุทอง
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
โรงเรีนนสุเหร่าบางมะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
โรงเรียนแจ่มจันทร์
โรงเรียนวัดภาษี

 
     
เว็บไซต์โรงเรียนสวัสดีวิทยา สื่อกลางระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webmaster   :   Dacha    Narkvichit           Tel 0839819793        Tel and Fax : 02-2611913               e-mail : dn_ake@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------