ภาพประช
** ดูทำเนียบรุ่น ปีต่าง ๆ ย้อนหลัง ได้แล้ว ...ด้านล่างซ้ายมือ**        Update 29 April   2558
ประวัติโรงเรียน   ข้อมูลพื้นฐาน  บุคลากรทั้งหมด  ทำเนียบผู้บริหาร   โลโก้และเพลง รร.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  ติดต่อโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
"เจ้าหญิงนางฟ้า"


    
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2558 (ดูทั้งหมด)

    ประกาศ   
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนหลักสูตรสองภาษา เฉพาะชั้น ป.1 (EP)
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.คนเก่งของ รร.สวัสดีวิทยา
ด.ญ.ณิชาภัทร นุชนาม ป.6
สอบ O-net ในวิชาภาษาอังกฤษ
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนคนเก่งของ รร.สวัสดีวิทยา
ด.ญ.รัตติกาล ปิงวงศ์ษา
ได้แชมป์เทควันโดแห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแล้ว นำ
โดย..อาจารย์ธนิตพงศ์
(อาจารย์แดง ของเรา)

 

              ข่าวประชาสัมพันธ์  

   ประชุมผู้ปกครอง 1 พ.ค.2558 ทุกระดับชั้น

1 เม.ย.- 17 พ.ค. 58 ปิดภาคเรียน 2/2557
         1
เม.ย. 58 สอบคัดเลือกนักเรียน EP เข้า ป.1
         2 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบ นักเรียน EP เข้า ป.1

         1  พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองทุกชั้น และมอบตัว อนุบาล .- ป.6
        18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1-2558 ทุกระดับชั้น 

 

   
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

   ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา " สวัสดีวิทยา พัฒนา'58 " (คลิก)
  
     แนะแนวศึกษาต่อ ม.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 (คลิก)   
    ค่ายพักแรม ครอบครัวอังกฤษ Family English Camp ( EP.)ที่ จ.สระบุรี (คลิก)
     กีฬาสี + วันเด็ก 2558 (คลิก)
    ทำบุญตักบาตารับขวัญปีใหม่ 2558 (คลิก)
    วันพ่อแห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
     พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ (คลิกชมภาพ)
     ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 23 พ.ย. 2557 (คลิกชมภาพ)
     ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ป.5 - 6 ณ จ.สระบุรี (คลิกชมภาพ)
      ต้อนรับ ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2557 (คลิกชมภาพ)
      พิธีแสดงมุทิตาจิต ผอ. และครูเกษียณอายุราชการ 2557 (คลิกชมภาพ)
     รับรางวัล การเขียนเรียงความ จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย (คลิกชมภาพ)
     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
      ร่วมกิจกรรม 100 ล้านความดี 103 ปี ลูกเสือไทย (คลิกชมภาพ)
       กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน (คลิกชมภาพ)
       พิธีปรีดา-อาลัย นักเรียนชั้น ป.6 31 มีนาคม 2557 (คลิกชมภาพ)
       พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 (คลิกชมภาพ)
       ค่ายอนุบาล " สายสัมพันธ์วันปฐมวัย"  (คลิกดูภาพ)
       พิธีมอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูุดี (คลิดดูภาพ)
       รับรางวัล BMA TOP TALENT  (คลิกดูภาพ)
   
       คุณสุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี จากร้านภัค เบเกอร์รี่ สุขุมวิท 31 กทม.
             สาธิต - สอนการทำอาหารให้แก่นักเีรียน    
(คลิกดูภาพ)

       พิธีแสดงมุทิตาจิต ครู เกษียณอายุราชการ    (คลิกดูภาพ)
   กระดานสนทนา
ของโรงเรียน

 


นิสิตฝึกสอน
ภาค 1-2557
(คลิกดูภาพ)

นิสิตฝึกสอน
ภาค 2- 2557
(คลิกดูภาพ)
 
 


ทำเนียบรุ่นปีต่าง ๆ

(รวบรวมได้เพียงเท่านี้...!!!)
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 14 (พ.ศ.2535) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 19 (พ.ศ.2540) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 20 (พ.ศ.2541)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 21 (พ.ศ.2542)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 22 (พ.ศ.2543)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 23 (พ.ศ.2544)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 24 (พ.ศ.2545) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 25 (พ.ศ.2546) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 26 (พ.ศ.2547) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 27 (พ.ศ.2548) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 28 (พ.ศ.2549) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 29 (พ.ศ.2550) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 30 (พ.ศ.2551) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 31 (พ.ศ.2552) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 32 (พ.ศ.2553) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 33 (พ.ศ.2554) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 34 (พ.ศ.2555) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 35 (พ.ศ.2556) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 36 (พ.ศ.2557) ok

ครูเดชา 083 981 9793 ผู้ดำเนินการ รวมรวม


   

อ่านหนังสือพิมพ ์   (คลิก)


 
     
    เว็บไซต์โรงเรียน
         สังกัดกรุงเทพมหานคร
     
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"ความรู้ คู่้คุณธรรม นำสู่อนาคต"

คำขวัญวันครูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "

 


เว็บไซต์โรงเรียน ในเขตวัฒนา
โรงเรียนวัดธาตุทอง
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
โรงเรีนนสุเหร่าบางมะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
โรงเรียนแจ่มจันทร์
โรงเรียนวัดภาษี

       
เว็บไซต์โรงเรียนสวัสดีวิทยา สื่อกลางระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webmaster   :   Dacha    Narkvichit           Tel 0839819793        Tel and Fax : 02-2611913               e-mail : dn_ake@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------