ภาพประช

Update 26 ตุลาคม 2558
ประวัติโรงเรียน   ข้อมูลพื้นฐาน  บุคลากรทั้งหมด  ทำเนียบผู้บริหาร   โลโก้และเพลง รร.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  ติดต่อโรงเรียน

แนะนำ
นางมนัสนันท์ เบ็ญจศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ
ครูเดชา ครูวีระศักดิ์ ครูศิวิมล
(คลิกดูภาพ)ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที 14 พฤศจิกายน 2558

     

              ข่าวประชาสัมพันธ์  

  2 พ.ย. 2558 เปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

14 พ.ย. 2558 ประชุมผู้ปกครองทุกชั้นเรียน

  

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

aaaaประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25581

พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูเกษ๊ยณอายุราชการ 3 ท่าน(คลิก)

    อบรมนักเรียนแกนนำ ต่อต้านยาเสพติด (คลิก)

  วันแม่แห่งชาติ 2558 (คลิก)

วันภาษาไทย แห่งชาติ 2558 (คลิก)   

   แห่เทียน ถวายวัดภาษี เอกมัย (คลิก)

     พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ สนามโรเรียน (คลิกชมภาพ)

   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 ก.ค.2558 (คลิกชมภาพ)

    พิธีมอบทุนธรรมศึกษา (คลิกชมภาพ)
    พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 (คลิกชมภาพ)

    พิธีตักบาตร เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2558 (คลิก)

   ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา " สวัสดีวิทยา พัฒนา'58 " (คลิก)
  
     แนะแนวศึกษาต่อ ม.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 (คลิก)   
    ค่ายพักแรม ครอบครัวอังกฤษ Family English Camp ( EP.)ที่ จ.สระบุรี (คลิก)
     กีฬาสี + วันเด็ก 2558 (คลิก)
    ทำบุญตักบาตารับขวัญปีใหม่ 2558 (คลิก)
    วันพ่อแห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
     พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ (คลิกชมภาพ)
     ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 23 พ.ย. 2557 (คลิกชมภาพ)
     ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ป.5 - 6 ณ จ.สระบุรี (คลิกชมภาพ)
      ต้อนรับ ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2557 (คลิกชมภาพ)

     รับรางวัล การเขียนเรียงความ จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย (คลิกชมภาพ)
        ร่วมกิจกรรม 100 ล้านความดี 103 ปี ลูกเสือไทย (คลิกชมภาพ)
       กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน (คลิกชมภาพ)
       พิธีปรีดา-อาลัย นักเรียนชั้น ป.6 31 มีนาคม 2557 (คลิกชมภาพ)
       พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 (คลิกชมภาพ)
       ค่ายอนุบาล " สายสัมพันธ์วันปฐมวัย"  (คลิกดูภาพ)
       พิธีมอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูุดี (คลิดดูภาพ)
       รับรางวัล BMA TOP TALENT  (คลิกดูภาพ)
   
       คุณสุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี จากร้านภัค เบเกอร์รี่ สุขุมวิท 31 กทม.
             สาธิต - สอนการทำอาหารให้แก่นักเีรียน    
(คลิกดูภาพ)

      พิธีแสดงมุทิตาจิต ผอ. และครูเกษียณอายุราชการ 2557 (คลิกชมภาพ)

       พิธีแสดงมุทิตาจิต ครู เกษียณอายุราชการ    (คลิกดูภาพ)
   

                       นิสิต ภาเรียน 1- 2558
(คลิกดูภาพ)

 


นิสิต ภาค 2- 2557
(คลิกดูภาพ)
 


นิสิต ภาค 1-2557
(คลิกดูภาพ)
 Web board
กระดานสนทนา ของโรงเรียน


คนเก่งของ สวัสดีวิทยา
ด.ช.ณภคพล ปิยพสุนทรา ป.2/1
สอบชิงทุนกรุงเทพมหานครได้
ขอปรบมือให้.....!!!!

   


ทำเนียบรุ่นปีต่าง ๆ

(รวบรวมได้เพียงเท่านี้...!!!)
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 14 (พ.ศ.2535) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 19 (พ.ศ.2540) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 20 (พ.ศ.2541)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 21 (พ.ศ.2542)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 22 (พ.ศ.2543)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 23 (พ.ศ.2544)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 24 (พ.ศ.2545) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 25 (พ.ศ.2546) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 26 (พ.ศ.2547) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 27 (พ.ศ.2548) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 28 (พ.ศ.2549) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 29 (พ.ศ.2550) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 30 (พ.ศ.2551) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 31 (พ.ศ.2552) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 32 (พ.ศ.2553) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 33 (พ.ศ.2554) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 34 (พ.ศ.2555) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 35 (พ.ศ.2556) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 36 (พ.ศ.2557) ok

ครูเดชา 083 981 9793 ผู้ดำเนินการ รวมรวม


 
   

อ่านหนังสือพิมพ์   (คลิก)


     
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"ความรู้ คู่้คุณธรรม นำสู่อนาคต"


คำขวัญวันครูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "

    เว็บไซต์โรงเรียน
         สังกัดกรุงเทพมหานคร
     


เว็บไซต์โรงเรียน ในเขตวัฒนา
โรงเรียนวัดธาตุทอง
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
โรงเรีนนสุเหร่าบางมะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
โรงเรียนแจ่มจันทร์
โรงเรียนวัดภาษี

คำขวัญโรงเรียน      

 “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา"   :   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

                 
เชิญร่วมงานมุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงเรี่ยนสวัสดีวิทยา ( ครูเดชา ครูศิวิมล ครูวีระศักดิ์)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนสวัสดีวิทยา         Tel. and Fax : 02-2611913         website : sw3510.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------