Welcome to Sawaddeewittaya School Website        Update 18   ธันวาคม  2557
ประวัติโรงเรียน   ข้อมูลพื้นฐาน  บุคลากรทั้งหมด  ทำเนียบผู้บริหาร   โลโก้และเพลง รร.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  ติดต่อโรงเรียน ทำเนียบรุ่นปีต่าง ๆ


๘๗ พรรษามหาราชา

รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช)
ทรงพระเจริญ

 
   

  
                                                             ภาพกิจกรรมค่ายพักแรม ลส.-นน.-ยุวฯ
         สวัสดีปีใหม๋ ๒๕๕๘                         ณ ค่ายลูกเสือภูกะเหรี่ยง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ "ความรู้ คู่้คุณธรรม นำสู่อนาคต"


นางฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
     

     วันพ่อแห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
      พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ (คลิกชมภาพ)
    ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 23 พ.ย. 2557 (คลิกชมภาพ)
    ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ป.5 - 6 ณ จ.สระบุรี (คลิกชมภาพ)
    ต้อนรับ ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2557 (คลิกชมภาพ)
       พิธีแสดงมุทิตาจิต ผอ. และครูเกษียณอายุราชการ 2557 (คลิกชมภาพ)
     รับรางวัล การเขียนเรียงความ จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย (คลิกชมภาพ)
     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
      ร่วมกิจกรรม 100 ล้านความดี 103 ปี ลูกเสือไทย (คลิกชมภาพ)
       กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน (คลิกชมภาพ)
       พิธีปรีดา-อาลัย นักเรียนชั้น ป.6 31 มีนาคม 2557 (คลิกชมภาพ)
       พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 (คลิกชมภาพ)
       ค่ายอนุบาล " สายสัมพันธ์วันปฐมวัย"  (คลิกดูภาพ)
       พิธีมอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูุดี (คลิดดูภาพ)
       รับรางวัล BMA TOP TALENT  (คลิกดูภาพ)
       พิธีทำบุญใส่บาตรรับปีใหม่ 2557 กีฬาสี - วันเด็ก (คลิกดูภาพ)
       ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี"ณ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น"  อ.ปากช่อง
             จ.นครราชสีมา
 13 - 15 พฤศจิกายน 2556
(คลิก ดูภาพ)

       ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 2 พ.ย. 2556   (คลิกดูภาพ)

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2556 (คลิกดูภาพ)
       ทัศนศึกษา ป..3 - ป.6ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 ก.ค.2556(คลิก ชมภาพ)
       ทัศนศึกษา อนุบาล - ป.2ณ ซาฟารีเวิลด์ 31 ก.ค.2556 (คลิก ชมภาพ)

       คุณสุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี จากร้านภัค เบเกอร์รี่ สุขุมวิท 31 กทม.
             สาธิต - สอนการทำอาหารให้แก่นักเีรียน    
(คลิกดูภาพ)

       พิธีแสดงมุทิตาจิต ครู เกษียณอายุราชการ    (คลิกดูภาพ)
   
            ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     
   19 - 21 พ.ย. 2557 เข้าค่ายพักแรม ลส.นน. ป.5 - 6
                              ณ ค่ายลูกเสือภูกะเหรี่ยง จ.นครนายก

   อา. 23 พ.ย. 2557 ประชุมผู้ปกครอง ดังนี้
                            - อนุบาล - ป.3 เวลา 09.00 - 11.00 น.
                            - ป.4   -   ป.6   เวลา 13.00 - 15.00 น.

  25 พ.ย. 2557 พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี
                      วันวชิราวุธ

   4 ธ.ค. 2557   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 30 ธ.ค. 2557   กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
   9 ม.ค. 2558   กิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก
นิสิตฝึกสอน
ภาค 1-2557
(คลิกดูภาพ)

นิสิตฝึกสอน
ภาค 2- 2557 (คลิกดูภาพ)
       ค้นหาข้อมูล

Google.co.th

อ่านหนังสือพิมพ ์   (คลิก)


    เว็บไซต์โรงเรียน
         สังกัดกรุงเทพมหานคร


เว็บไซต์โรงเรียน ในเขตวัฒนา
โรงเรียนวัดธาตุทอง
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
โรงเรีนนสุเหร่าบางมะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
โรงเรียนแจ่มจันทร์
โรงเรียนวัดภาษี

 
       

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"ความรู้ คู่้คุณธรรม นำสู่อนาคต"

         
เว็บไซต์โรงเรียนสวัสดีวิทยา สื่อกลางระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webmaster   :   Dacha    Narkvichit           Tel 0839819793        Tel and Fax : 02-2611913               e-mail : dn_ake@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------