ภาพประช
Update 23 พฤษภาคม 2558
ประวัติโรงเรียน   ข้อมูลพื้นฐาน  บุคลากรทั้งหมด  ทำเนียบผู้บริหาร   โลโก้และเพลง รร.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  ปรัชญา  อัตลักษณ์  ติดต่อโรงเรียน

 

เฉลิมพระเกียรติ...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
"เจ้าหญิงนางฟ้า"

 


    
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา กทม.

    ประกาศ   
        โรงเรียนสวัสดีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม
   ในชั้น อนุบาล, ป.1 ถึง ป.6 ภาคปกติ
   ติดต่อได้ที่ห้องธุรการ โทร.02 261 1913              ข่าวประชาสัมพันธ์  

        โรงเรียนสวัสดีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม
   ในชั้น อนุบาล, ป.1 ถึง ป.6 ภาคปกติ
   ติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน

    โทร. 02 261 1913 ในเวลาราชการ

 

 กระดานสนทนา ของโรงเรียน(Web board)
         นิสิตฝึกสอน
ภาค 1- 2558
(คลิกดูภาพ)

     
               
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
               

   ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา " สวัสดีวิทยา พัฒนา'58 " (คลิก)
  
     แนะแนวศึกษาต่อ ม.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 (คลิก)   
    ค่ายพักแรม ครอบครัวอังกฤษ Family English Camp ( EP.)ที่ จ.สระบุรี (คลิก)
     กีฬาสี + วันเด็ก 2558 (คลิก)
    ทำบุญตักบาตารับขวัญปีใหม่ 2558 (คลิก)
    วันพ่อแห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
     พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ (คลิกชมภาพ)
     ภาพประชุมผู้ปกครองเมื่อ 23 พ.ย. 2557 (คลิกชมภาพ)
     ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ป.5 - 6 ณ จ.สระบุรี (คลิกชมภาพ)
      ต้อนรับ ผอ.ฐิติรัตน์ กันทรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2557 (คลิกชมภาพ)
      พิธีแสดงมุทิตาจิต ผอ. และครูเกษียณอายุราชการ 2557 (คลิกชมภาพ)
     รับรางวัล การเขียนเรียงความ จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย (คลิกชมภาพ)
     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 (คลิกชมภาพ)
      ร่วมกิจกรรม 100 ล้านความดี 103 ปี ลูกเสือไทย (คลิกชมภาพ)
       กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน (คลิกชมภาพ)
       พิธีปรีดา-อาลัย นักเรียนชั้น ป.6 31 มีนาคม 2557 (คลิกชมภาพ)
       พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557 (คลิกชมภาพ)
       ค่ายอนุบาล " สายสัมพันธ์วันปฐมวัย"  (คลิกดูภาพ)
       พิธีมอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูุดี (คลิดดูภาพ)
       รับรางวัล BMA TOP TALENT  (คลิกดูภาพ)
   
       คุณสุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี จากร้านภัค เบเกอร์รี่ สุขุมวิท 31 กทม.
             สาธิต - สอนการทำอาหารให้แก่นักเีรียน    
(คลิกดูภาพ)

       พิธีแสดงมุทิตาจิต ครู เกษียณอายุราชการ    (คลิกดูภาพ)
   

   


นิสิตฝึกสอน
ภาค 1-2557
(คลิกดูภาพ)
 


นิสิตฝึกสอน
ภาค 2- 2557
(คลิกดูภาพ)
 
                     
 


ทำเนียบรุ่นปีต่าง ๆ

(รวบรวมได้เพียงเท่านี้...!!!)
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 14 (พ.ศ.2535) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 19 (พ.ศ.2540) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 20 (พ.ศ.2541)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 21 (พ.ศ.2542)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 22 (พ.ศ.2543)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 23 (พ.ศ.2544)
ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 24 (พ.ศ.2545) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 25 (พ.ศ.2546) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 26 (พ.ศ.2547) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 27 (พ.ศ.2548) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 28 (พ.ศ.2549) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 29 (พ.ศ.2550) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 30 (พ.ศ.2551) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 31 (พ.ศ.2552) ok

ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 32 (พ.ศ.2553) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 33 (พ.ศ.2554) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 34 (พ.ศ.2555) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 35 (พ.ศ.2556) ok
ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 36 (พ.ศ.2557) ok

ครูเดชา 083 981 9793 ผู้ดำเนินการ รวมรวม


 

อ่านหนังสือพิมพ์   (คลิก)


 
       
    เว็บไซต์โรงเรียน
         สังกัดกรุงเทพมหานคร
     
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"ความรู้ คู่้คุณธรรม นำสู่อนาคต"

คำขวัญวันครูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "

 


เว็บไซต์โรงเรียน ในเขตวัฒนา
โรงเรียนวัดธาตุทอง
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
โรงเรีนนสุเหร่าบางมะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
โรงเรียนแจ่มจันทร์
โรงเรียนวัดภาษี

     
เว็บไซต์โรงเรียนสวัสดีวิทยา สื่อกลางระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webmaster   :   Dacha    Narkvichit           Tel 0839819793        Tel and Fax : 02-2611913               e-mail : dn_ake@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------